14/2/2018

Πρόεδρος - Ταμίας: Τούλα Χαρίτου - Πεκλάρη

Αντιπρόεδρος - Γενική Γραμματέας: Λιλίκα Νικολοπούλου

Βοηθός Ταμία: Τζώνυ Χριστοφίδης

Βοηθός Ταμία: Σούλα Παπαδοπούλου

Σύμβουλος: Καίτη Αστρά

 

10/2/2016

Πρόεδρος: Τούλα Χαρίτου - Πεκλάρη

Αντιπρόεδρος - Ταμίας: Βασίλης Κιούρης

Γεν. Γραμματέας: Λιλίκα Νικολοπούλου

Σύμβουλος Γενικών Θεμάτων: Τζόνυ Χριστοφίδης

Σύμβουλος Καλλιτεχνικών: Καίτη Αστρά

 

11/2/2015

Πρόεδρος: Τούλα Χαρίτου - Πεκλάρη

Αντιπρόεδρος: Βασίλης Κιούρης

Γεν. Γραμματέας: Λιλίκα Νικολοπούλου

Ταμίας: Βασίλης Κιούρης

Βοηθός Ταμία: Στέλιος Γκιάτης

Σύμβουλος: Τζόνυ Χριστοφίδης

 

12/2/2014

Πρόεδρος: Τούλα Χαρίτου - Πεκλάρη

Αντιπρόεδρος: Βασίλης Κιούρης

Γεν. Γραμματέας: Λιλίκα Νικολοπούλου

Ταμίας: Βασίλης Κιούρης

Βοηθός Ταμία: Στέλιος Γκιάτης

Σύμβουλος: Τζόνυ Χριστοφίδης

 

8/2/2012

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τούλα Χαρίτου - Πεκλάρη

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλης Κιούρης

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λιλίκα Νικολοπούλου

ΤΑΜΙΑΣ: Βασίλης Κιούρης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Σούλα Παπαδοπούλου, Τζόνυ Χριστοφίδης

 

19/2/2010

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τούλα Χαρίτου - Πεκλάρη

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλέκ. Καραντινόπουλος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βασίλης Κιούρης

ΤΑΜΙΑΣ: Μαρία Κατσαρά - Παπγή

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τζόνυ Χριστοφίδης


8/10/2008

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τούλα Χαρίτου - Πεκλάρη

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλέκ. Καραντινόπουλος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βασίλης Κιούρης

ΤΑΜΙΑΣ: Μαρία Κατσαρά - Παπγή

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δημ. Μόσχος

22/2/2008

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τούλα Χαρίτου - Πεκλάρη

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλέκ. Καραντινόπουλος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βασίλης Κιούρης

ΤΑΜΙΑΣ: Αλέκ. Καραντινόπουλος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Φωτεινή Ζερβούδη   Δημ. Μόσχος


13/2/2008

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τούλα Χαρίτου - Πεκλάρη

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλης Κιούρης

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Φαίδων Γεωργιάδης

ΤΑΜΙΑΣ: Αλέκ. Καραντινόπουλος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Φωτεινή Ζερβούδη

30/1/2008

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φαίδων Γεωργιάδης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τούλα Χαρίτου - Πεκλάρη

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βασίλης Κιούρης

ΤΑΜΙΑΣ: Αλέκ. Καραντινόπουλος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Φωτεινή Ζερβούδη

27/2/2007

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τούλα Χαρίτου - Πεκλάρη

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιάννης Κοσσένας

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αλέκ. Καραντινόπουλος

ΤΑΜΙΑΣ: Φαίδων Γεωργιάδης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Φωτεινή Ζερβούδη

18/1/2006

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιάννης Κοσσένας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τούλα Χαρίτου - Πεκλάρη

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Φαίδων Γεωργιλαδης

ΤΑΜΙΑΣ: Αλέκ. Καραντινόπουλος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Φωτεινή Ζερβούδη

11/5/2005

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάρω Χατούπη

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φωτεινή Ζερβούδη

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τούλα Χαρίτου - Πεκλάρη

ΤΑΜΙΑΣ: Αλέκ. Καραντινόπουλος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Βασίλης Κιούρης

24/1/2004

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρτ. Παπαγεωργίου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φωτεινή Ζερβούδη

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τούλα Χαρίτου - Πεκλάρη 

ΤΑΜΙΑΣ: Κωστ. Παπαγεωργίου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μάρω Χατούπη

31/1/2002

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φωτεινή Ζερβούδη

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Νομικός

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αρτ. Παπαγεωργίου

ΤΑΜΙΑΣ: Βασίλης Κιούρης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μήλιος Κοκοβέσης

24/1/2000

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Νομικός

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φωτεινή Ζερβούδη

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαρία Φιλικού

ΤΑΜΙΑΣ: Βασίλης Κιούρης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κων/νος Βασιλικός

3/2/1998

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κων/νος Βασιλικός

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φωτεινή Ζερβούδη

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πέτρος Βοσνίδης

ΤΑΜΙΑΣ: Γεώργιος Νομικός

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κων/νος Μανουσάκης

24/1/1996

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κων/νος Βασιλικός

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φωτεινή Ζερβούδη

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Φαίδων Γεωργιάδης

ΤΑΜΙΑΣ: Αλέξανδρος Περράκης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Φίλιππος Κοσσένας

9/1/1994

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φίλιππος Κοσσένας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φωτεινή Ζερβούδη

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βασ. Δασκαλόπουλος

ΤΑΜΙΑΣ: Αλέξανδρος Περράκης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μαρία Σιφνιώτου

21/2/1992

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φίλιππος Κοσσένας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φωτεινή Ζερβούδη

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κων/νος Βασιλικός

ΤΑΜΙΑΣ: Γεώργιος Νομικός

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Φαίδων Γεωργιάδης

27/1/1990

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φίλλιπος Κοσσένας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευστρ. Παπαγεωργίου

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κων/νος Βασιλικός

ΤΑΜΙΑΣ: Φωτεινή Ζερβούδη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Φαίδων Γεωργιάδης

10/1/1988

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φίλιππος Κοσσένας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευστρ. Παπαγεωργίου

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κων/νος Βασιλικός

ΤΑΜΙΑΣ: Φωτεινή Ζερβούδη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Φαίδων Γεωργιάδης

5/1/1987

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημ. Παπαφιλίππου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κων/νος Μανουσάκης

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Φίλιππος Κοσσένας

ΤΑΜΙΑΣ: Ευστρ. Παπαγεωργίου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δημ. Σμυρνιούδης

27/11/1985

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημ. Παπαφιλίππου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κων/νος Μανουσάκης

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Φίλιππος Κοσσένας

ΤΑΜΙΑΣ: Ευστρ. Παπαγεωργίου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δημ. Σμιρνιούδης

Newsletter

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

3ης Σεπτεμβρίου 56, Τ.Κ. 10433, Αθήνα
+ 30 2108625842
+ 30 6977 897764